Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

vrijdag, juni 10, 2005

Woord 132



orgelpunten





- Hoe schrijft u uw romans. Maakt u vooraf een plan? Hoe is b.v. de trilogie ‘De familie Roothooft’ ontstaan?
- Ik heb een idee en schrijf daarrond zo spontaan mogelijk. Ik laat iemand opkomen en weet niet hoe ik van hem afgeraak. Ik laat het boek gewoon zijn gang gaan. Vroeger wel te verstaan, tot vóór enkele jaren, want nu kan ik dat niet meer. Nu krab ik en haal door. Wat ik vroeger in twee maanden schreef, schrijf ik nu in twee jaar.
Vroeger had ik niets nodig, klad noch plan, ik schreef gewoon en vermeed zelfs hoofdstukken aan te duiden omdat men dan de neiging opdoet met orgelpunten te schrijven. Mooi eindigen op het einde van een hoofdstuk. Ik wilde dat men niet kon zien waar het hoofdstuk eindigde. Nadien, met een rood potlood, trok ik een streep tussen twee regels en daar begon het nieuwe hoofdstuk.
Toen ik ‘Adelaide’ schreef wist ik nog niet dat het een trilogie zou worden. Dat idee is nadien opgekomen, omdat het onderwerp niet uitgeput was en ik het eerste deel te pessimistisch

Vindplaats: Gerard Walschap bij Dbnl
Woorduitleg: klasreünie/bijeenkomst van oud-klasleden

Woord 132 - orgelpunten - Vr 10/06/2005





Powered by Blogger