Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

vrijdag, juni 03, 2005

Woord 125smalen

" Dat ons land in de oorlog niet had kunnen meedoen ontwikkelde zich bij Hermans, met zijn machtsdrift die ik pas later goed kon doorzien, tot een persoonlijke vete. Achter alles lopen we aan, vond hij, we zijn niets waard. Die overtuiging viel af te lezen van zijn jong, knap, meestal strak gehouden gezicht, dat ook als hij lachte op smalen leek afgesteld. Er viel ook genoeg te smalen en te kritiseren hier, hij had daarin gelijk. Wel lag het in zijn aard om zijn kritiek onmiddellijk een persoonlijk karakter te geven. Als we een keer een groot talent in ons midden hebben, dan staren we ons dood op wat in het buitenland gebeurt en we herkennen het niet. Zo ongeveer dacht hij erover. (Adriaan van der Veen, Blijf niet zitten waar je zit, blz. 45/46)."

Vindplaats: Willem Frederik Hermans bij Athens
Woorduitleg: smalen/zich laatdunkend uitlaten over/minachtend spreken/honen

Woord 125 - smalen - vr 03/06/2005

Powered by Blogger