Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

maandag, mei 23, 2005

Woord 114orakelspreuk
Deze gedichtjes bevatten in kiem alles, omdat ze den psychischen stroom zoo dicht mogelijk bij zijn oorsprong, vóor alle vertakking of kanalisatie, opgevangen schijnen te hebben. Een vers van Emily Dickinson zou, terwijl het toch steeds onverwisselbaar tot één genre behoort, evengoed kunnen uitgroeien tot breede lyriek, epigram, allegorie, didactische poëzie, orakelspreuk, wijsgeerige verhandeling, aphoristische levensles, puriteinsche kanselrede, als tot psychologisch portret, uitgesponnen natuurbeschrijving, impressionistische schets, korte novelle, arabesk, groteske, satire, of tot een psychophysiologische theorie.

Vindplaats: Emily Dickinson bij S. Vestdijk
Woorduitleg: orakelspreuk/spreuk met de kracht van een orakel

Woord 114 - orakelspreuk - Ma 23/05/2005

Powered by Blogger