Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

dinsdag, mei 17, 2005

Woord 108kruisbestuiving
De tegenstrijdige interpretaties van Pasolini’s voorspellingen duiden op een tweedeling in het Italiaanse debat over postmodernisme en cultuurindustrie: de linkse intellectuele elite heeft in het naoorlogse Italië ten opzichte van de groeiende invloed van de massamedia een dubbelzinnige houding aangenomen. Aanvankelijk, na de Tweede Wereldoorlog, werden film, radio en later ook televisie op ideologische gronden afgewezen, maar na de postume publicatie van Gramsci’s Lettere dal carcere in 1947 en zijn Quaderni del carcere in 1948-1951 zag de zogenaamde ‘organische’ intellectueel het als zijn voornaamste taak een nationale populaire cultuur vorm en richting te geven. Herkenning, en niet vervreemding moest de motor zijn van de sociale revolutie. Dit betekende dat de elitaire ‘hoge’ cultuur op grote schaal een kruisbestuiving met wijdverbreide ‘lagere’ cultuurvormen, en derhalve een grote verandering qua stijl, vormgeving en publiek onderging. Bovendien werden ook de nationale grenzen doorbroken, zodat voornamelijk Amerikaanse culturele modellen konden doordringen tot de ‘hoge’ en ‘lage’ vormen van de lokale Italiaanse cultuur.

Vindplaats: De antropologische mutatie volgens Pasolini en Veronesi. Monica Jansen in Streven
Woorduitleg: kruisbestuiving/(positieve) beïnvloeding van en tussen (kunst)disciplines

Woord 108 - kruisbestuiving - Di 17/05/2005

Powered by Blogger