Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

vrijdag, mei 13, 2005

Woord 104valeriaan

Alles werd dus weldra weder ingepakt; alleen was de wagen ontlast van den tulband, de twee flesschen wijn, de koekjes, den zak tabak, de afleggers en de recepten. Daarna ‘nog een glaasje op de valreep;’ toen werd er in het rond gekust; - maar laat ik maar niet verder verhalen: ieder Hollander kent toch een familie-afscheid.
Vrijdag lag ik in een stille, donkere kamer. Du Meaux stond met een gefronst voorhoofd voor mijn bed, en Cornelia gaf mij met een bezorgd gelaat op het horlogie mijn valeriaan-drankje in. Nu is het weêr dingsdag en ik zit weêr in mijn koepel. Indien ik niet weder word opgebeurd en geen goeden raad meer ontvang, hoop ik aanstaanden zondag voor mijne gemeente op te treden.

Vindplaats: Schetsen uit de pastorij te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den Nederlandschen dorpsleeraar - C.E. van Koetsveld - Het Bezoek
Woorduitleg: valeriaan/een plant - (kalmerende) olie uit de wortelstok ervan

Woord 104 - valeriaan - Vr 13/05/2005

Powered by Blogger