Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

dinsdag, mei 10, 2005

Woord 101ballast
In Kaplan (1986), de eerste roman waarin de Winter zijn joodse achtergrond aanboort, heeft de schrijver Leo Kaplan het duidelijk moeilijk met zijn joodse identiteit. Hij heeft enerzijds last van racistische uitlatingen en anderzijds lijdt hij onder een Jiddisch minderwaardigheidsgevoel. Kaplan noemde zich jood, maar wilde niet dat anderen hem jood noemden. Hij ervaart zijn afkomst als belastend. Hij wil een vrij mens zijn, zonder ballast van het verleden.
In zijn boeken analyseert de Winter vaak de rol van het vaderschap. De vaderfiguur is voor hem niet enkel de biologische vader, maar staat ook voor het doorgeven van de traditie. De vader belichaamt het verleden, waar je niet om heen kunt maar waar je soms toch van af wil. In de joodse traditie is men zich heel bewust van zijn plaats in de keten van de overlevering.

Vindplaats: Mijmeringen voor een seideravond bij Deus ex Machina
Woorduitleg: ballast/waardeloze lading

Woord 101 - ballast - Di 10/05/2005

Powered by Blogger