Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

maandag, mei 09, 2005

Woord 100kop
Onderzoek wijst uit dat de menselijke overblijfselen vanaf een viaduct bij één bepaald spoorwegknooppunt in de treinen moeten zijn gegooid. Acht dagen later wordt Claire Lannes gearresteerd wegens moord op haar doofstomme nicht, die het huishouden voor haar deed. In het dorpscafé heeft ze haar mond voorbij gepraat. Handelde ze in een vlaag van verstandsverbijstering of heeft een sluimerend verleden de kop opgestoken?
Iemand wil een boek over de zaak schrijven en probeert in drie 'verhoren', met de caféhouder, met de dader en met haar echtgenoot, de gang van zaken te reconstrueren. Vooral om te weten te komen waarom de moord is gepleegd. Marguerite Duras biedt de lezer alleen hypothesen aan, zowel over de toedracht als over de raadselachtige persoonlijkheid van de dader. Intrigerend als het hele werk van Duras, geeft Engelse munt een pakkend beeld van het verborgen leven van een vrouw. (tekstflap)

Vindplaats: Duras-link op www.taalfilosofie.nl
Woorduitleg: kop/hoofd van dieren (of mensen)

Woord 100 - kop - Ma 09/05/2005

Powered by Blogger