Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

donderdag, april 28, 2005

Woord 089moker

"De moraal lijkt evenals de tijd opgeschort. En in de beoordeling van wat er onder de ogen van de lezer gebeurt - of dreigt te gebeuren: sommige gebeurtenissen bestaan wellicht alleen uit hun eigen dreiging - zit er voor de lezer niets anders op dan meezwalken met de zwaarte of de lichtheid waarmee de gebeurtenissen afwisselend worden bezien en zonder meer genegeerd. Lindgren is zeer goed in staat de vraag naar het recht, en zelfs de noodzaak van afrekening, nu eens te tonen als een veertje dat je wegblaast, dan weer als het gewicht van een moker die omhoog wordt gezwaaid. Daarbij is een grimmig of sardonisch soort humor, in de situaties zelf en in de gebezigde taal, nooit helemaal afwezig. De morele medaille heeft nooit minder dan twee kanten, die beide het bezichtigen waard zijn."

Vindplaats: Torgny Lindgren, recensies en interviews : Een vlo in een konijnevacht
Woorduitleg: moker/zeer zware hamer

Woord 089 - moker - Do 21/04/2005

Powered by Blogger