Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

vrijdag, april 22, 2005

Woord 083stijloefening

"Het enige dagboek dat zich met het hare laat vergelijken is dat van Alexander van Goltstein uit dezelfde tijd. Hij was een jongeman uit een Gelderse adellijke familie, die een dagboek begon toen hij zeventien jaar was. Het loopt van 1801 tot 1808. Hij dacht herhaaldelijk na over zijn motieven om een dagboek bij te houden, of, zoals hij het noemde, 'te denken met de pen'. Hij noemt rationele motieven, zoals geheugensteun of stijloefening, maar de eerste aanzet was een meer gevoelsmatige overweging, zoals blijkt uit de eerste zin, waarin hij spreekt van het 'voornemen om een dagboek van mijn hart te maken'. "

Vindplaats: www.egodocument.net
Woorduitleg: oefening in stijl

Woord 083 - stijloefening - Vr 22/04/2005

Powered by Blogger