Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

zondag, april 17, 2005

Woord 078ban

"In de jaren negentig worden de grenzen tussen het geleefde leven en het geschreven leven uitbundig en uitputtend literair verkend. Deze verkenningstocht wordt geruggensteund door een cultuur waarin het echte leven zo rauw en bloot mogelijk wordt getoond. De Big Brother-metafoor, altijd voorhanden als er iets met camera’s en staatscontrole aan de hand was, is met de populariteit van het Big Brother-televisieprogramma definitief in onbruik geraakt. In de literaire werkelijkheid gaat het etaleren van het «ik» met meer dubbelzinnigheid gepaard. Toch wordt er behoorlijk gemord en geklaagd in de marges van het literaire bedrijf over «de narcistische samenzwering» van schrijvers, uitgevers en publiek die elkaar vinden in hun honger naar het echte leven (Frans Thomése), over de uitwassen van het autobiografisch schrijven die als enig bestaansexcuus het «echt gebeurd» hebben (Elsbeth Etty), over «het virus van de autobiografie» met als gevolg dat er «allerlei hysterisch-maniakale vragen» worden gesteld aan niet-geïnfecteerde schrijvers (Joost Zwagerman), over het gebrek aan maatschappelijk engagement van schrijvers (Rogi Wieg), over de dominantie van super-ego’s in de literatuur (Aleid Truijens) en over het gevaar dat literatuur meer en meer in de ban van de journalistiek raakt en haar eigen karakter verliest (Arnold Heumakers)."


Vindplaats: "Negentigers graven zich autobio" bij De Groene Amsterdammer, 20/7/2002.
Woorduitleg: ban, soort betovering...

Woord 078 - ban - Zo 17/04/2005

Powered by Blogger