Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

zaterdag, april 16, 2005

Woord 077mantelzorgmakelaar
"De mantelzorgmakelaar is een jong en veelzijdig beroep. Het krachtenveld, waarin de mantelzorgmakelaar zich beweegt is complex en steeds aan veranderingen onderhevig. Er wordt dan ook een zwaar beroep gedaan op de competenties van de mantelzorgmakelaar. De mantelzorgmakelaar is praktisch, is ondersteunend naar de mantelzorger toe, kent de beleidsterreinen van de gezondheidszorg en de Arbo wereld, weet zich als dienstverlener en probleemoplosser te presenteren, is in staat complexe en steeds veranderde vraagstukken helder te verwoorden, onderhandelt gemakkelijk en met oog voor diverse belangen, en adviseert betrokkenen.

Vindplaats: Mantelzorgmakelaar bij Transfergroep
Woorduitleg: "bemiddelaar in vrijwilligerszorg voor naaste hulpbehoevenden"

Woord 077 - mantelzorgmakelaar - Za 16/04/2005

2 Comments:

At 27/5/05 10:51, Anonymous Truus Oud said...

geachte heer, mevrouw,
Graag wijs ik u op de uitleg van het woord mantelzorgmakelaar op uw website. De mantelzorgmakelaar is geen bemiddelaar voor vrijwilligers, maar een dienstverlener die mantelzorgers hun taak verlicht door regelatken over te nemen op die terreinen waar de mantelzorger mee te maken krijgt. Dan kan zijn de zorg, arbeid, uitkeringen verzekeringen, belastingen en indicatiestellingen.
Vriendelijke groet,
Bureau TAPS in Zorg en welzijn,
Truus Oud

 
At 27/5/05 17:47, Anonymous Paul R. said...

Opmerking met veel dank genoteerd! Het opzet van 'Van de dagen: het Woord' is en blijft het uitpikken, het afzonderen... van een woord dat ik ergens noteer en opvang en waar ik naderhand een context voor ga uitzoeken... Het valt nooit helemaal uit te sluiten dat heel veel 'vindplaatsen' op het (grote boze internet) niet elke zin voor nuance blijven bewaren. Da's nu eenmaal een opmerking die wellicht geldig is tegenover het hele internet in het algemeen. In het geval van het woord 'mantelzorgmakelaar'zou dus ook tegenover die 'vindplaats' moeten worden gereageerd...

Met vriendelijke Woordengroet!

Paul R.
http://www.paulrigolle.be

 

Een reactie plaatsen

<< Home

Powered by Blogger