Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

vrijdag, april 15, 2005

Woord 076pacificatie
"We zullen spijkerhard moeten zijn jegens degenen die onze gemeenschappelijke fundamenten willen vernietigen," waarschuwt Geert Mak aan het einde van zijn essay. "Maar daarin moeten we precies en zorgvuldig opereren. We zullen onze rechtstaat moeten overeind houden en onze medeburgers moeten verdedigen, niet in de laatste plaats de allerzwaksten: minderheden, allochtone vrouwen en kinderen. We zullen soms pijnlijke maatregelen moeten accepteren, juist om belangrijke en zeldzame kwaliteiten te redden: onze pacificatie, met als nevenproduct onze befaamde tolerantie.

Vindplaats: Gedoemd tot kwetsbaarheid op Wikipedia Geert Mak
Woorduitleg: vredestichting/-sluiting

Woord 076 - Pacificatie - Vr 15/04/2005

Powered by Blogger