Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

woensdag, april 06, 2005

Woord 067madrigaal
"...ritmische verfijning en de intieme gevoelens in de gedichten van Petrarca. Pas in de 16e eeuw, met de opkomst van het nieuwe meerstemmige gezang: het madrigaal, werd Petrarca een hot issue. Zijn beeldrijke taal was kaasje voor de meesters van de nieuwe kunst en alle 366 gedichten uit Petrarca's Il Canzoniere werden gretig op muziek gezet door jongens als Arcadelt en Willaert..."

Vindplaats: Petrarca, Orlando di Lasso bij De Limburger
Woorduitleg: lyrisch (herders)gedicht/meerstemmig, expressief, niet-geestelijk lied...


Woord 067 - madrigaal - Woe 06/04/2005

Powered by Blogger