Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

zondag, maart 20, 2005

Woord 050
tweederangsburger


"Wees goed voor de vreemdeling in uw midden!

- Ben ik gastvrij voor de immigranten en vluchtelingen in mijn omgeving?
- Respecteer ik hun overtuiging?
- Ben ik racistisch in mijn woorden en daden?
- Beschouw ik de vreemdeling als mijn evenmens of als een tweederangsburger?
- Maak ik mij schuldig aan religieus fanatisme en minacht ik andere godsdiensten?"

Vindplaats: Gewetensonderzoek en het wezen van de biecht
Woorduitleg: burger die achteruit geschoven wordt

Powered by Blogger