Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

maandag, maart 14, 2005

Woord 044
scribent

"Wanneer een scribent in het scriptorium handschriften kopieerde, nam hij tezelfdertijd de rol van een priester aan, daar het produceren van boeken letterlijk als Godsdienst werd aanzien. Hij, zo lazen we bij Cassiodorus, verspreidde Gods gedachten (Domini praecepta disseminent), gaf de doden zielenheil (salutem mortalibus tamen) en bestreed bovendien de Duivel (contra diaboli subreptiones illicatas pugnare)."

Vindplaats: Het scriptorium: een reconstructie
Woorduitleg: schrijver (eerder minachtend)

Powered by Blogger