Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

dinsdag, maart 08, 2005

Woord 038
kopschuw

" Die Noble bazuint nu rond dat hij ruzie met mij heeft, maar die man heeft nog nooit contact met mij gezocht. Van zulke laster wordt een mens kopschuw."


Vindplaats: Uit een interview met Willem Frederik Hermans
Woorduitleg: schichtig, angstig, argwanend

Powered by Blogger