Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

maandag, maart 07, 2005

Woord 037
referaat

" In een boeiend referaat (42) toont Lotte Hellinga aan dat de bibliofilie bedreven door Karel de Stoute en zijn echtgenote Margaretha van York en door de broer van deze laatste, Edward IV van Engeland, een wezenlijke invloed heeft gehad op William Caxton toen hij als eerste in Engeland boeken begon te drukken. Verder..."


Vindplaats: Kroniek 1981-1982 bij de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis
Woorduitleg: verslag; deskundige (inleidende) voordracht

Powered by Blogger