Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

vrijdag, februari 25, 2005

Woord 027
turf

"Na de laatste ijstijd stegen de temperaturen. Door het smelten van de ijskappen steeg ook de grondwaterspiegel. Dit leidde tot veenvorming. De bewoners van de streek ontdekten al snel dat gedroogd veen (turf) een goede brandstof was. Zij staken in eerste instantie turf voor eigen gebruik, maar halverwege de 19e eeuw begon men dit op grote schaal te doen. Toen grote delen waren afgegraven, werden de gronden geschikt gemaakt voor weilanden en akkers."


vindplaats: De grote peel
woorduitleg: gedroogd veen (als brandstof)/dik boek

Powered by Blogger