Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

woensdag, februari 23, 2005

Woord 025
ark"Maar hij liet er dan gewoonlijk op volgen dat er nog heel veel te ontdekken viel en dat daar nog maar amper een begin mee was gemaakt. Canetti beschouwt zijn werk als een ark van Noach. Alle levende wezens moesten daarin een plekje krijgen. Maar die barstensvolle aanwezigheid moest niet zo nodig te zien zijn van de buitenkant. Belangrijker was dat al die levende wezens veilig tegen de ondergang beschermd waren, geheim en wel."

Vindplaats: Elias Canetti en het geheim van de dieren
Woorduitleg: (woon)boot/ark van Noach: kist waarin de wet van de joden werd bewaard

Powered by Blogger