maandag, juni 18, 2007

Rouwen om Rorty

Filosofen hebben vaak net iets meer dan toevalligheden met dichters gemeen. Er zijn er die je lijkt te kennen zonder dat je ooit een letter van hen gelezen hebt. Bij anderen lukt dat veel minder. Zelfs al heb je hun verzameld werk eerder en op een verwaaide keer al ‘ns grondig doorgenomen. Richard Rorty, de filosoof die een goeie week geleden overleed was niet van de laatste soort. De berichten over zijn dood stonden, net als de bestanden die ik in de loop van de jaren aan hem heb mogen wijden, vol van de gemeenplaatsen. Rorty was een man met het hart op de juiste plaats, zo heet het. En zo was het. Filosofie als spel van de taal… “Philosophy and the Mirror of Nature”, dat volgens sommigen leest als een overlijdensbericht van de filosofie. De niet te vertrouwen metafoor van de geest als een spiegel, waarin de werkelijkheid gespiegeld wordt. Recent kennen we Rorty dan weer van zijn niet mis te verstane stellingname in de Irak-esbattementen en de kleine kleurige ballon hij opliet door te opperen dat het nu wel de hoogste tijd was dat Europa de rol van gendarm in de wereld ging overnemen. Voor een Amerikaan niet evident, zo'n uitspraak. “De wereld is ons eigen maaksel, laten we daar dan ook naar handelen…” zijn helemaal zijn eigen woorden. Gisteren heb ik de stukken die naar aanleiding van de dood van Richard Rorty zijn gepubliceerd – o dat schitterende copy-paste gedoe – aan elkaar geregen. In één bestand. Een beetje zoals hij, lees ik, in zichzelf tenslotte toch nog Trotsky wist te verzoenen met zijn passie voor wilde orchideeën. “Rouwen om Rorty”. Een bestand als een klein monumentje op een grote harde schijf. Het aanmaken ervan voelt aan alsof ik – in een late buiging voor de meester van het ironische denken, die – is het toeval - op het laatst eerder in de literatuur dan in de filosofie was gaan geloven - voor de zoveelste keer te laat kom. Met al mijn gammele, maar niettemin helder opklinkende woorden. Ook al blijft natuurlijk wel waar dat de dood ons doet stamelen. Zelfs die van filosofen.

Uit: “De man met de leesbril”. Dagboekfrasen (5).

Extern:
Richard Rorty overleden” bij de Conceptuele ingenieur, het Nrc Handelsblad en op vele andere plaatsen.
Trotsky and the Wild Orchids
Richard Rorty-homepage
Richard Rorty died on June 8th 2007 bij "A common reader" van Jan MariënLabels: ,