zondag, december 03, 2006

Rand

Mors Putativa, Reniere & Depla
© foto Paul Rigolle - Le Lem – Rijsel 2006

Het spreken van een taal… Het Frans van onze broeders! In het Rijsel van al onze plaatsen zijn we na wat zoekwerk aangekomen waar we moeten zijn… In Wazemmes waar de voorstad groeit en elk jaar nog wat groter wordt, in een oude Vijzenmakerij te staan en dan precies te kunnen zeggen waar men zich bevindt: “Les limbes de l’oubli”... Jij en ik... Daar te staan, uitgekleed en ingeduffeld in ons gebrekkig Frans, de kunsttaal van ons gestamel, les limbes de l'oubli, geheel en al: op de Rand van elk vergeten...

Aantekening bij ‘Voisinage – Overgrenzen’, een project van kunstkamers de Queeste dat – rep je - nog tot en met vandaag loopt in Le Lem, 62 rue de Wazemmes te Rijsel, Frankrijk.

In deze expositie wordt het werk van zes West-Vlaamse kunstenaars voorgesteld aan het Franse publiek. De tentoonstelling omvat het werk van Kris De Wulf, Reniere & Depla, Peter Jonckheere, Wouter Pype en Lydie Vandermeersch. Alle informatie vindt u hier.

Labels: