zaterdag, december 23, 2006

Gebenedijd

Af en toe duizelt het ons voor de ogen. Meer dan ons lief is. De blogosfeer is zo langzamerhand een zee vol waterlanders geworden waarin de reddeloosheid ons tot aan de lippen komt. Hoe schitterend (en hoe frenetiek voor de freaks) bijwijlen “het alleenrecht van de blogger” geworden is, ik merk dat ik om het vege lieve lijf te redden veel vaker dan vroeger naar de stekker grijp. Jona Lewie na al die jaren achterna. Stop the cavalry… Dat dit zonder daarvoor bedoeld te zijn één van de meest gedraaide kerstmisnummers blijft, is in dit tijdsgewricht alleen maar op zijn fijne kalkoentjes meegenomen. De blogosfeer! Nog in augustus meldden ze bij Vue Royale, waar ze vanuit de internetsuites van zichzelf en van anderen, wel vaker een koninklijk uitzicht hebben, dat de hele blogosfeer toen al meer dan 100 keer groter was geworden dan pakweg drie jaar daarvoor en om de 200 dagen verdubbelde. Gemiddeld werden per dag zo’n 1.6 miljoen postings aan de wereld toegevoegd en elke seconde, every bloody second, zo leerden de cijfers toen, kwamen er 2 blogs bij. En nog twee. En nog twee. Enzoverder. Enzovoort. In oktober grepen de algoritmen op een ongeziene wijze zo mogelijk nog gulziger en wilder om zich heen dan ooit eerder... Maar gelukkig, mijn dierbaren, gelukkig wordt het anders in 2007. Niets dan beterschap wordt ons voorspeld. Als we het mogen geloven wordt de kentering zelfs helemaal een feit. Wanneer halfweg het jaar het Tourcircus door Vlaanderen komt geraasd zal volgens hen die het kunnen weten het aantal stoppende bloggers eindelijk groter geworden zijn dan het aantal dat begint. Als dat niet iets moois is om naar uit te kijken. Al spreekt het vanzelf dat jij en ik – in 2006 tenslotte toch dé mensen van het jaar - blijven doorgaan tot onze laatste gebenedijde snik.


Extern:
Gartner: bloggen wordt minder populair bij Vue royale
David Sifri alerts-archieven van augustus en oktober 2006
Jona Lewie bij wikipedia
De tour in Vlaanderen en elders

Labels: