vrijdag, januari 07, 2005

De gave

Kijk, zeg ik. Dit kan nu 'ns de werkelijke reden van bestaan zijn van een poëziesite als die van Poëzierapport. Dat je op een ochtend, heel vroeg, zo'n gedicht als datgene wat hieronder staat, opnieuw te lezen krijgt. Waarom dit poëzie is die leeft en blijft leven en er in die van een ander geen belletje ademtocht te blazen valt, is alweer niet in een handomdraai uit te leggen.
Het lijkt een beetje ' simpel ' dit gedicht, maar hoed je, het is het helemaal niet. Het balanceert vervaarlijk op de rand van het karamel-achtige en toch haalt dit gedicht het met lengten van de zuigkracht en de valkuilen van de zichzelf- en allesopslokkende banaliteit. Een gedicht is het dat ook in mijn ogen volop mag dingen naar de broze blijdschap van een nieuwe dag . Een gedicht om op een ochtend als die van vandaag stomweg blij mee te zijn. Iets dat je niet kende. Van een dichter die je niet kende.
Een gedicht om in zijn geheel te citeren, helemaal klaar om (uit-)geknipt en geplakt te worden... Van Jabik Veenbaas (' de Man met de Lamp ') is het en ik doe een beroep op al mijn citaatrechten om het hier met enige schroom toch maar te plaatsen. Want een gedicht is het, groot als een gave:

De gave

Ik liep nog één keer door de stad
om alles weg te geven

mijn benen liet ik aan een bedelaar
die zijn hand ophield in een schemerig park

mijn vingers gunde ik aan een vogel
die er zijn jongen vrolijk mee voerde

mijn kleumend hart schonk ik aan jou
een vreemde, bloederige gave!

toen was ik niets meer dan een lang verlaten,
een ongenaakbaarheid, maar ik werd ook

het onstilbaar begeren van de late bedelaar,
het vogeljong dat reikhalzend uitvloog
en jouw meisjesogen die dorstig dongen
naar de broze blijdschap van een nieuwe dag


© Jabik Veenbaas


Bovenstaand gedicht maakt deel uit van een bloemlezing die ik - eindelijk in het vaarwater rakend van de 'Friese Welle' en zelf mijlenver daarvandaan zetelend in het West-Vlaanderen van al mijn plaatsen - dringend 'ns in huis moet halen: "Droom in blauwe regenjas ".

Foto Jabik Veenbaas via: http://www.frysk-en-frij.nl/skriuwers/veenbaas-jabik.htm